Olet täällä

Asukasvalinta uudella lyhyellä korkotukilainalla rahoitettuihin asuntoihin

Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa tarvitseville pieni- ja keskituloisille ruokakunnille, ja samalla pyritään talon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen huomioiden perustus- ja yhdenvertaisuuslain mukaiset periaatteet.
 
Valtioneuvoston asetuksen (603/2016) 8 §:n nojalla asukasvalinnassa sovelletaan tulorajoja. Valitsemisen edellytyksenä on, että yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot eivät ylitä 3.540 euroa. Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, kunkin aikuisen osalta tulorajaa korotetaan 2.480 eurolla. Jos ruokakuntaa kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja kustakin seuraavasta lapsesta 600 eurolla.
 
Hakijaruokakunnan tuloina otetaan huomioon pysyvät bruttotulot kuukautta kohti. Tuloksi ei huomioida asumistukea eikä ns. etuoikeutettuja tuloja kuten esim. lapsilisä tai opintotuki.
 
Täytä asuntohakemus sähköisesti tästä linkistä.
 
Tarvittaessa pyydämme toimittamaan tarvittavat liitteet:
- Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta
- Todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk)
- Raskaustodistus
- Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta
- Todistus työttömyyspäivärahasta
- Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa (kopio passista).