Olet täällä

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Asuntoverstas Oy
Osoite: Eteläesplanadi 20, 00130 HELSINKI
Puhelin: 029 007 5060
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maija Kauppinen / Asuntoverstas Oy
Eteläesplanadi 20, 00130 HELSINKI
 

3. Rekisterin nimi

Asuntoverstas Oy asiakasrekisteri
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilörekisteri on perustettu asiakassuhteiden hoitamiseksi.
 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallettaa:
 
perustiedot kuten etunimi, sukunimi, henkilötunnus
yhteystiedot (puhelin, sähköposti, katu- ja postiosoite)
tulotiedot
tiedot asiakkaan tilaamista palveluista
tilinumero
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 
rekisterinpitäjän omasta toiminnasta tai
rekisteröidyltä itseltään.
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille.
 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä rekisterissä olevat tiedot on suojattu siten, että niihin on pääsy vain käyttöoikeuksin valtuutetuilla rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka työssään tarvitsevat tietoja asiakkaasta asiakassuhteen hoitamiseksi. Ohjelmiston käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, jotka ovat ainoastaan valtuutettujen käyttäjien tiedossa. Ohjelmiston tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Henkilötietoja ei ole säädetty salassa pidettäviksi.